Koe in gierkelder aan de Indijkslaan te Damwoude
Zaterdag 8 december 2007, Damwoude
 
Koe in gierkelder, het bleek een lastige klus aangezien de koe al meer dan 20 uur in de kelder had gezeten en ruim 160 meter verder de kelder in was gelopen en er maar één ingang was. Een eerste redpoging om met ademlucht de koe via de ingang te bereiken bleek niet haalbaar.

Na het moeizaam verwijderen van een betonnen rooster werd na veel pijn en moeite de koe toch bereikt, dit gebeurd door middel van het plaatsen van houten platen op de circa 1 meter diepe inhoud van de kelder. Zo kon de koe naar de opening gebracht worden en samen met de collega's van Dokkum en de boeren uit de kelder getakeld worden.

Al met al een lastige en lange klus maar zo het zich liet aanzien maakte de koe het redelijk en na veel schoonmaak werk kon deze klus afgerond worden, al zal de geur in de kazerne de brandweer nog wel een tijdje herinneren aan deze uitruk.

 

terug