De Trabant van Damwoude.
(Wie Wat & Waar)

Deze in 1970 geproduceerde Trabant 601 S heeft in de tijd van de DDR. als Commandantenvoertuig dienst gedaan in de stad Putbus op het Oostzee-eiland Rûgen. Na de “Wende” in 199 is het voertuig in 1995 handen gekomen van een Nederlandse verzamelaar.

Deze verzamelaar had/heeft connecties met het Autobedrijf Mient Lijzenga uit Damwoude. De heer Mient Lijzenga was toentertijd lid van het corps Damwoude.

 
 

Als voorbereiding op de jaarlijkse november party d.d. 23 – 11 – 1996 bij brandweercollega Henk Veenstra, waarbij alle spuitgasten steeds aanwezig waren, werd die Trabant gehuurd door bovengenoemde Lijzenga. Dit ter verhoging van de feestvreugde.

Toen die avond de eerste gasten al rond de tafel hadden plaats genomen reed er een Duits brandweervoertuig, met blauw zwaailicht, door Damwoude. Alle gasten stonden plots aan de ramen geplakt en vergaapten zich aan dit gebeuren. Nog niet in de gaten hebbende dat het door eigen mensen werd bestuurd. Ze verkeerden in de veronderstelling dat dit Duitsers waren die met een of ander korps uit de omgeving een uitwisseling hadden. Nog groter  werd de verbazing toen het voertuig voor de woning van het feestvarken stopte en er enkele collega’s met “Duitse” pet en geheel in uniform gekleed uitstapten.

Er werden die avond nog diverse ritten door het dorp gemaakt en aan de gelagtafel gingen er stemmen op om het voertuig tot personeels- of eerste uitrukauto te bombarderen. Het bleef de hele avond onrustig in huize Veenstra. Dit werd mede veroorzaakt door de grote brand die er op die avond in  de Frieslandhal te Leeuwarden woedde. Deze ging in vlammen op.

Toen er later op de avond, zo rond een uur of elf,  ook nog een alarm kwam voor onze groep en enkele brandweerlieden meenden met die Trabant, die toch voor de deur stond,  naar de kazerne te moeten stuitten zij op ernstige instapproblemen. Namelijk voor mensen met een te brede omvang is dit voertuig niet gebouwd en helemaal niet als ze dan ook nog achterin het voertuig proberen te kruipen, ze komen dan hopeloos vast te zitten. Die personen moesten dus, omdat andere mogelijkheden al waren uitgesloten, toch nog met de benenwagen naar de kazerne. Door dit incident werd de uitruk ook nog eens vertraagd. Helaas bleek het naderhand een valse melding.

 
Door dit gebeuren en door zijn exclusiviteit werd later en na nuchter beraad,  besloten het voertuig aan te schaffen o.a. voor het opluisteren van evenementen en het maken van ritjes door de omgeving. In eerste instantie werd het aankoopbedrag voorgeschoten door enkele leden van de blusvereniging maar later, vanwege financiële en verzekeringtechnische reden werd op 4 juni 1997 een stichting “ Stichting Brandweer Damwoude” opgericht waar in het voertuig werd onder gebracht. Deze Stichting beheerd nu nog steeds het voertuig. Het onderhoud en eventuele restauraties worden ook door de leden zelf verzorgt. Het dagelijks-bestuur bestaat uit: voorzitter Henk Veenstra, penningmeester Piet Annema en secretaris Anne van der Ploeg andere bestuursleden zijn toenmalige brandweermensen die in de statuten zijn vermeld.. Hun opvolgers, voor zover daar sprake van is, zijn ook leden van de Stichting. Het Stichting bestuur vergadert eenmaal per jaar.
 
 
 
Inmiddels is de Trabant volledig opgekalefaterd en is er al een aantal keren weer mee gereden. Woensdag 27 december 2006 is de volgende stichtingsvergadering en die avond kunnen ook de overige leden de Trabant gaan bekijken. Hier in ieder geval al weer een paar nieuwe foto's.
 
 
De Trabant heeft inmiddels een warm en droog plekje in de kazerne gekregen. Onder de motorkap de benzinetank en motor van de Trabant 601 S.
Hier en daar nog wel een mankementje maar deze worden vakkundig opgelost, binnenkort wanneer we weer eens een zonnige zondagochtend hebben gaan we nog wat meer mooie foto's van de Trabant maken. Klik op één van de foto's voor een vergroting.
 
Op beide onderstaande foto's is de Trabant van stichting Damwoude te bewonderen tijdens de brandweer dag in Kollum ter ere van het 180-jarig bestaan van het korps, ook reed de Trabant mee in het defilé. Meer foto's van dit evenement kunt u vinden onder de knop nieuws & foto's.
 
Klik op één van de foto's voor een uitvergroting van de desbetreffende foto.